Dyrektor przedszkola

mgr Renata Zakrzewska

 

Grupa I

mgr Anna Kondracka- nauczyciel

mgr Marta Klonowska- Delik- nauczyciel

  

Grupa II

mgr Beata Bucewka- nauczyciel

mgr Adela Bulman- Nowicka- nauczyciel

 

Grupa III

mgr Alicja Żółtko- nauczyciel

mgr Adrianna Kamińska- nauczyciel

   

Grupa IV

mgr Bożena Pławska- nauczyciel

mgr Ewa Sobieraj- nauczyciel

 

Grupa V

mgr Anna Petrańska- nauczyciel

mgr Joanna Bedra- nauczyciel

mgr Anna Tumelis- nauczyciel wspomagający