RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6:00 - 7:30- schodzenie się dzieci: zabawy dowolne, praca indywidualna,

7:30 - 7:45- ćwiczenia poranne, gimnastyka, zabawy w kole,

7:45 - 8:00-przygotowanie do śniadania -wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,czynności samoobsługowe,

8:00 - 8:30 -ŚNIADANIE-doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku,

8:30 - 9:00 - mycie zębów i przygotowania do zajęć,

9:00 - 9:30-Zajęcia edukacyjne(1x20 lub 2x10 min)w sali lub na powietrzu prowadzone według planówmiesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową,

9.30-10.00- II ŚNIADANIE- czyności higieniczne, doskonalenie kulturalnego spożywania posiłku,

10:00 - 11:00 - zabawy dowolne na świeżym powietrzu, bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki,

11:00 - 11:30- czynności samoobsługowe w szatni i łazience, przygotowanie dzieci do obiadu,

11:30 - 12:00 - OBIAD (II danie)- doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku i pawidłowego posługiwania się sztućcami, praca nad prawidłową postawą podczas jedzenia,

12:00 –14:00 - odpoczynek poobiedni -leżakowanie – czytanie książek, ciche zabawy

14:00 - 14:30 - PODWIECZOREK(zupa- I danie)–czynności samoobsługowe, higieniczne, doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole oraz samodzielnego spożywania posiłku,

14:30 - 16:00-gry i zabawy ruchowe zorganizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy na przedszkolnym placu,

16:00 - 17:00- zabawy dowolne w sali, zabawy w kącikach zainteresowań, wspólne czytanie książek, gry i zabawy przy stolikach lub pobyt na świeżym powietrzu.