RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6:00 - 7:30- schodzenie się dzieci: zabawy dowolne, praca indywidualna,

7:30 - 7:50- ćwiczenia poranne, gimnastyka, zabawy w kole,

7:50 - 8:00-przygotowanie do śniadania - utrwalanie nawyków higienicznych,

8:00 - 8:30 -ŚNIADANIE,

8:30 - 9:00 - mycie zębów i przygotowania do zajęć,

9:00 - 9:45zajęcia edukacyjnew sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową,

9.45-10.00- II ŚNIADANIE,

10:00 - 11:00 - zabawy dowolne na świeżym powietrzu, bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki,

11:00 - 11:30- czynności samoobsługowe w szatni i łazience, przygotowanie dzieci do obiadu,

11:30 - 12:00 - OBIAD (II danie),

12:00 -12:30- odpoczynek poobiedni - słuchanie bajek relaksacyjnych, czytanie książek,

12:30 - 13:30- stwarzanie warunków edukacyjnych, praca indywidualna,

13:30 - 14:00- przygotowanie się dzieci do podwieczorku, sprzątanie sali, rozkładanie zastawy stołowej, czynności higieniczne,

14:00 - 14:30 - PODWIECZOREK(zupa- I danie),

14:30 - 16:00-gry i zabawy ruchowe zorganizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy na przedszkolnym placu,

16:00 - 17:00- zabawy dowolne w sali, zabawy w kącikach zainteresowań, wspólne czytanie książek, gry i zabawy przy stolikach lub pobyt na świeżym powietrzu.