ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE I

TEMATYKA :

  1. Spotkanie z Mikołajem.
  2. Pada śnieg.
  3. Święta tuż, tuż.
  4. Skok w Nowy Rok.

 

DZIECKO :

- poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne,

- poznaje historię świętego Mikołaja,

- wykonuje kartki świąteczne, śpiewa piosenki i kolędy,

- słucha kolęd,

- układa historyjki obrazkowe,

- składa obrazek z części,

- identyfikuje litery,

- dokonuje syntezy, analizy sylabowej wyrazów,

- przelicza przedmioty,

- rozpoznaje przedmioty po dotyku,

- poznaje środowisko przyrodnicze,

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku -zima

- podejmuje działania plastyczno-konstrukcyjne,

- doskonali sprawność manualną ręki poprzez rysowanie, malowanie, lepienie z masy solnej, doskonali sprawność fizyczną poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne,

- doskonali czynności samoobsługowe,

- potrafi współdziałać w grupie.