ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE I

TEMATYKA :

  1. Kwiecień - plecień.
  2. Wielkanocne zwyczaje.
  3. Święto ziemi.
  4. Chcemy być zdrowi.

 

DZIECKO :

 

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie na wiosnę,

- wie, jak należy ubierać się zgodnie z wymogami przyrody,

- poznaje zasady segregowania śmieci,

- wie ,co należy robić, aby dbać o nasza planetę,

- nazywa dni tygodnia,

- poznaje zwyczaje wielkanocne,

- rozwiązuje zagadki,

- słucha historyjek,

- układa historyjki obrazkowe,

- stosuje zasady higieny,

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma spożywanie produktów mlecznych, warzyw i owoców,

- wie, czym zajmuje się lekarz pediatra i stomatolog,

- układa obrazek z części,

- słucha opowiadań i wypowiada się na ich temat,

- segreguje przedmioty według kształtu i koloru, porównuje wielkość przedmiotów,

- rozwija sprawność manualne poprzez rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny,

- ćwiczy narządy mowy,

- identyfikuje litery,

- dokonuje syntezy i analizy sylabowej wyrazów,

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

- chętnie podejmuje działania plastyczne i konstrukcyjne,

- śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce,

- doskonali czynności samoobsługowe,

- współdziała w grupie.