ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC W GRUPIE I

TEMATYKA :

  1. Przyśpieszamy wiosnę – zielony ogródek na oknie.
  2. Poznajemy zawody
  3. Wiosna tuż,tuż.
  4. Witamy wiosnę

 

DZIECKO :

- aktywnie uczestniczy w tworzeniu kącika przyrody w sali,

- wie, jakie warunki są potrzebne dla rozwoju roślin,

- nazywa pierwsze wiosenne kwiaty i inne oznaki wiosny,

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie na wiosnę,

- nazywa dni tygodnia,

- wskazuje zawody wykonywane przez rodziców,

- poznaje zawody - lekarz, nauczyciel, stolarz, policjant, strażak, ogrodnik,

- rozwiązuje zagadki,

- słucha historyjek,

- układa historyjki obrazkowe,

- układa obrazek z części,

- słucha opowiadań i wypowiada się na ich temat,

- przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy,

- układa rytmy,

- rozwija sprawność manualne poprzez rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny,

- ćwiczy narządy mowy,

- identyfikuje litery,

- dokonuje syntezy i analizy sylabowej wyrazów,

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

- chętnie podejmuje działania plastyczne i konstrukcyjne,

- śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce,

- doskonali czynności samoobsługowe,

- współdziała w grupie.