ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2022 W GRUPIE I

TEMATYKA :

  1. Ptaki zimą.
  2. Zimowe zabawy.

3.Babcia i dziadek.

  1. Dziecięce gotowanie.

 

DZIECKO :

- pogłębia wiedzę na temat ptaków i ich środowisku,

- kształtuje opiekuńczy stosunek do ptaków zwłaszcza w porze zimowej,

- wyrabia postawę szacunku wobec osób starszych,

- opowiada o członkach rodziny,

 - nazywa członków rodziny,

- wykonuje upominki dla najbliższych,

- rozwija kompetencje językowe,

- wypowiada się na forum grupy,

- przelicza w zakresie 3 (i więcej),

- identyfikuje litery,

 - dokonuje analizy i syntezy sylabowej,

- chętnie podejmuje działania plastyczne i konstrukcyjne,

- doskonali sprawność manualną,

- doskonali czynności samoobsługowe,

- śpiew piosenki,

- porusza się w dużym kole, małych kółeczkach,

- współdziała w grupie.