ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I

TEMATYKA :

    1.Witajcie w przedszkolu.

  1. Jestem przedszkolakiem.
  2. Tydzień przedszkolaka.
  3. Witamy Panią Jesień.

 

Dziecko :

- wchodzi chętnie do przedszkola,

- próbuje nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

- rozpoznaje swoją szafkę w szatni, miejsce przy stoliku,

- poznaje imiona swoich kolegów,

- respektuje umowne zasady bezpieczeństwa,

- respektuje zasady ustalone w grupie – kodeks przedszkolaka,

- odkłada zabawki i rzeczy na miejsce po zakończeniu zabawy,

- zgodnie bawi się z kolegami,

- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne i inne, samodzielnie korzysta z toalety,

- potrafi umyć dłonie,

- doskonali sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe,

- rozróżnia różne dźwięki z otoczenia,

- ćwiczy narządy mowy,

- stara się uważnie słuchać poleceń rodziców i nauczycieli,

- ustawia się na polecenie nauczyciela w rząd, w koło,

- rozróżnia podstawowe kolory,

- rozpoznaje wybrane warzywa i owoce,

- obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu,

- podejmuje działania plastyczno-konstrukcyjne,

- śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości,

- porusza się dowolnie do słuchanej muzyki.