ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

CZERWIEC  2022

GRUPA  II

 

 

TEMATYKA:

 

I DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE.

II PODRÓŻE MAŁE I DUŻE.

III W ŚWIECIE EGZOTYKI.

IV LETNIA ŁĄKA.

V BEZPIECZNE WAKACJE.

 

CELE OPERACYJNE, DZIECKO :

- interesuje się własnym świętem, zna jego datę;

- wie, czym dzieci mogą różnić się między sobą?

- wie, że na świecie mieszkają dzieci różnych karnacji i ras;

- nazywa i rozpoznaje postawy społeczno – moralne;

- rozróżnia postępowanie właściwe i niepożądane;

-wie jak wygląda mapa Polski i świata;

-zna nazwę najdłuższej rzeki w Polsce;

-poznaje ciekawostki o wybranych miejscach ze świata;

-wie jak bezpiecznie spędzać wakacje;

-zna środki transportu;

- poznaje egzotyczne miejsca oraz ich mieszkańców;

- rozpoznaje głosy dzikich, egzotycznych zwierząt;

- słucha uważnie wiersz, opowiadań i wypowiada się na temat ich treści;

- używa określeń typu: na, pod, za, nad, wyżej- niżej

-wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną;

-uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność ruchową;

 - zna ciekawostki o wybranych owadach (mrówki, motyle, koniki polne, dżdżownice, koniki polne, ślimaki);

-przelicza na miarę własnych możliwości, posługuje się pojęciami więcej o , mniej o, tyle samo;

-potrafi kulturalnie zachować się podczas przedstawienia, odgrywa rolę;

-porównuje, identyfikuje, nazywa litery z,ź,ż;

- poznaje zagrożenia związane z wakacyjnym odpoczynkiem;

- wie, co jest potrzebne w podróży;

- poznaje sposoby ciekawych zabaw podczas nudy;

- określa daną odległość ( blisko- daleko;   1 krok, 5 kroków itp.).

 

Wydarzenia:

01 –Dzień Dziecka w starym kinie.

02 – festyn przedszkolny z okazji Dnia Dziecka

20 – Planetarium

23 – zakończenie roku przedszkolnego pt. „Na łące”- spotkanie z rodzicami