ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ

MARZEC  2022

GRUPA  II

 

TEMATYKA:

I  KIEDY PATRZĘ W NIEBO.

II  ZAWODY WOKÓŁ NAS.

III  WKRÓTCE WIOSNA – ZAKŁADAMY OGRÓDEK.

IV  MIESZKAMY NAD BAŁTYKIEM.

 

 

CELE OPERACYJNE- DZIECKO:

 

-nazywa określone pory dnia, określa następstwo dnia i nocy;

-poznaje ciekawostki o planetach układu słonecznego;

-wyjaśnia znaczenie słowa astronom;

-wykonuje ćwiczenia doskonalące sprawność manualną;

-konstruuje grę ścigankę;

- porównuje, identyfikuje, nazywa litery r, s, u;

 

- poznaje pracę ludzi wybranych zawodów ( strażak, ekipa budowlana, fotoreporter, sprzedawca);

 

- dostrzega, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

 

- posługuje się pojęciami: zewnątrz, wewnątrz;

 

- wie, do czego służą pieniądze i rozpoznaje modele monet o niskich nominałach;

- poznaje środowisko życia gołębi;

 

-zwraca uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia;

-zna budowę roślin i wie jakie warunki są potrzebne do ich wzrostu;

-uczestniczy w zakładaniu ogródka przedszkolnego;

-konstruuje grę opowiadanie;

-wykonuje ćwiczenia doskonalące sprawność manualną;

- porównuje, identyfikuje, nazywa litery a, m, n;

 

- utrwala adres zamieszkania (miasto, dzielnica, ulica, nr domu);

 

- wskazuje swoją miejscowość na mapie;

 

- poznaje pojęcia związane z morzem;

 

- wie, dlaczego należy dbać o czystość wód w środowisku przyrodniczym;

 

- zna środki transportu wodnego (prom, łódka, jacht, wodolot, kajak itp.);

 

- określa głębokość wody.