ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ  2021

GRUPA  II

 

 TEMATYKA:

 

I  W NASZYM PRZEDSZKOLU.

II  RAZEM JEST WESELEJ.

III  MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA.

IV  IDZIE JESIEŃ PRZEZ LASY, PARK.

 

CELE OPERACYJNE, DZIECKO:

 

     -  poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek z grup;

    -  poznaje pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu wraz z wyjściami ewakuacyjnymi;

     - bierze udział w opracowaniu  kodeksu grupowego;

 • klasyfikuje przedmioty według koloru
 • nazywa i wskazuje części ciała;
 • dba o swoje zmysły;
 • potrafi w zgodzie współdziałać;
 • wie, że każdy z nas jest inny i akceptuje tą inność;
 • potrafi nazwać swoje emocje;
 • zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • rozpoznaje i nazywa wybrane znaki drogowe;
 • utrwala figury geometryczne (koło);
 • poznaje symbole charakterystyczne dla jesieni;
 • rozpoznaje i nazwa popularne grzyby rosnące w lesie;
 • doskonali pojęci matematyczne w zakresie liczenia;
 • doskonali narządy mowy;
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem;
 • bierze udział w zajęciach dodatkowych ( angielski, rytmika)

 

DZIAŁANIA:

 

07.09.2021- ZEBRANIE Z RODZICAMI

15.09.2021- DZIEŃ

20.09.2021- DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

27.09.20.21- BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH TRANSPORTU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ- wycieczka do amfiteatru na terenie szkoły IX LO