Przedszkole Nr 81 istnieje od 1951 roku. Powstało jako zakładowe przedszkole WPK. Położone jest w Gdańsku – Strzyży, przy ulicy Wilka Krzyżanowskiego 2, blisko głównych węzłów komunikacyjnych (tramwaj, kolej PKM).

 

Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00. Posiadamy 120 miejsc dla dzieci w 5 oddziałach, w wieku od 3 do 5 lat.

Dysponujemy 5 salami zabaw dla dzieci oraz salą gimnastyczną, dobrze wyposażonymi w zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Dwie sale wyposażone są w tablice multimedialne. Natomiast sala na poddaszu dodatkowo wyposażona jest w magiczny dywan oraz tablety.

Ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw składa się z dwóch części: większej dla dzieci starszych oraz mniejszej dla dzieci młodszych.

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje pedagogiczne, z ogromnym doświadczeniem zawodowym w pracy z małym dzieckiem. W ramach wspierania realizacji procesu edukacyjnego w przedszkolu zatrudniony jest logopeda, pedagog specjalny oraz psycholog. Nasza praca skoncentrowana jest na zaspokajaniu dziecięcych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, program "Od przedszkolaka do pierwszaka" I. Brody oraz program innowacyjny z zakresu rozwijania mowy dziecka "Nauka czytania i pisania" prof. B. Rocławskiego. Przedszkole od wielu lat współpracuje z Zakładem Logopedii oraz wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Nauczyciele zatrudnieni w placówce realizują również projekty edukacyjne i przedsięwzięcia, których tematyka i zakres odpowiada potrzebom i zainteresowaniom dzieci.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola, w którym panuje atmosfera oparta na życzliwości, a nasze działania skoncentrowane są na kształtowaniu poczucia własnej wartości, pomaganiu w pokonywaniu trudności oraz umożliwianiu rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci. Kierujemy się takimi wartościami jak : szacunek, odpowiedzialność za innych, dobro dzieci.