Przedszkole Nr 81 istnieje od 1951 roku. Powstało jako zakładowe przedszkole WPK. Położone jest w Gdańsku – Strzyży, przy ulicy Wilka Krzyżanowskiego 2, blisko głównych węzłów komunikacyjnych (tramwaj, kolej PKM).

 

 Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00. Posiadamy 120 miejsc dla dzieci w 5 oddziałach, w wieku od 3 do 5 lat. Dysponujemy 5 salami zabaw dla dzieci, dobrze wyposażonymi w zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw podzielony jest na dwie części: większą dla dzieci starszych oraz mniejszą dla dzieci młodszych.

W przedszkolu zatrudnionych jest 11 nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje pedagogiczne, z ogromnym doświadczeniem zawodowym w pracy z małym dzieckiem.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, program "Od przedszkolaka do pierwszaka" I. Brody oraz program innowacyjny z zakresu rozwijania mowy dziecka "Nauka czytania i pisania" prof. B. Rocławskiego. Nauczyciele zatrudnieni w placówce realizują również projekty edukacyjne i przedsięwzięcia.

Nauczyciele prowadzą także warsztaty edukacyjne z dziećmi, odpowiadające ich potrzebom i możliwościom rozwojowym i edukacyjnym, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Grupa I- Warsztaty sensoryczne [Anna Tumelis]
               Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa II- Angielski z Kicią Kocią [Adela Bulman- Nowicka]
                Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa III- W świecie muzyki [Ewa Sobieraj]
                 Warsztaty ruchowe [Adrianna Kamińska]
                 Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa IV- Kodowanie [Ewa Czerlińska]
                 Trening kreatywności [Alicja Żółtko]
                 Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa V- Gdańsk w legendach [Bożena Pławska]
                 Zajęcia grafomotoryczne [Karolina Radziusz]
                 Zafreblowani [Anna Petrańska]

Dzieci mają możliwość (na życzenie rodziców) udziału w zajęciach dodatkowych:
- religii

Przedszkole od wielu lat współpracuje z Zakładem Logopedii oraz wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym kierunkiem naszej pracy z dziećmi jest rozwój mowy dziecka.