Przedszkole Nr 81 istnieje od 1951 roku. Powstało jako zakładowe przedszkole WPK. Położone jest w Gdańsku – Strzyży, przy ulicy Wilka Krzyżanowskiego 2, blisko głównych węzłów komunikacyjnych (tramwaj, kolej PKM).

20150707 144227


Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00. Posiadamy 120 miejsc dla dzieci w 5 oddziałach, w wieku od 3 do 5 lat. Dysponujemy 5 salami zabaw dla dzieci, dobrze wyposażonymi w zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw podzielony jest na dwie części: większą dla dzieci starszych oraz mniejszą dla dzieci młodszych.
W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje pedagogiczne, z ogromnym doświadczeniem zawodowym w pracy z małym dzieckiem.
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, program "Od przedszkolaka do pierwszaka" I. Brody oraz program innowacyjny z zakresu rozwijania mowy dziecka "Nauka czytania i pisania" prof. B. Rocławskiego. Nauczyciele zatrudnieni w placówce realizują również projekty edukacyjne i przedsięwzięcia.
Dzieci mają możliwość (na życzenie rodziców) udziału w zajęciach dodatkowych:
- gimnastyce korekcyjnej
- języku angielskim
- religii

Przedszkole od wielu lat współpracuje z Zakładem Logopedii oraz wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym kierunkiem naszej pracy z dziećmi jest rozwój mowy dziecka.