REKOMENDACJE

Przedszkole 81 w Gdańsku jest doskonałą placówką dla tych rodziców, którzy chcą, by ich dzieci mówiły poprawnie oraz dobrze przygotowały się do umiejętności czytania i pisania w szkole. Przedszkole bowiem realizuje program glottodydaktyczny, w którym szczególną uwagę zwraca się na prawidłowy i dobry rozwój komunikacji językowej dziecka. Jeśli dziecko z utrwaloną prawidłowo wymową trafi do szkoły, wówczas łatwiej przychodzi mu podjąć kolejne wyzwanie – nauczyć się czytać i pisać. Współpracuję z tym Przedszkolem od ponad 20 lat, obserwuję więc od dawna pracę nauczycieli i jej efekty. Do przedszkola przychodzą ze mną na zajęcia studenci i słuchacze logopedii, by móc obserwować i analizować pracę doświadczonych specjalistów. Jest to dobry wzorzec dla kolejnych roczników przygotowujących się do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. W placówce realizowany jest też mój program autorski z zakresu profilaktyki logopedycznej, w którym to dzieci śpiewając i bawiąc się, jednocześnie ćwiczą prawidłową wymowę oraz narządy mowy.


Kilka ciepłych słów należy też powiedzieć o kadrze Przedszkola. Nauczyciele są otwarci na potrzeby dziecka, uśmiechnięci, nieustająco podnoszący swoje kompetencje. Zapraszają do swojej placówki różnych specjalistów, by prowadzili szkolenia doskonalące, sami kończą kolejne studia i kursy. Przekłada się to bezpośrednio na profesjonalną opiekę nad dziećmi.


Polecam Państwu Przedszkole 81!

Anna Walencik-Topiłko
dr n. hum., neurologopeda, polonista
pracownik naukowo-dydaktyczny UG