• Grupa I:
  • Oswajamy przestrzeń, czas i umiejętności (odpowiedzialność, samodzielność, współpraca) /Anna Petrańska/- program własny
  • Wewnątrz i na zewnątrz /Anna Petrańska/- program własny
  • Zabawy stymulujące rozwój dziecka w sferze językowej z uwzględnieniem profilaktyki logopedycznej oraz ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę /Anna Petrańska/- projekt edukacyjny
  • 23 wyprawy i inne spotkania z Żubrem Pompikiem /Anna Petrańska/- projekt edukacyjny
  • #20 minut dla matematyki- projekt ogólnopolski 
  • Pogłówkujmy- projekt ogólnopolski
  • Tydzień Bajek Polskich- projekt ogólnopolski

 

 • Grupa II:
  • W świecie muzyki /Ewa Sobieraj/- projekt
  • Mały ornitolog /Bożena Pławska/- projekt
  • Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym /Bożena Pławska, Anna Kondracka/- projekt

 

 • Grupa III:
  • Bawię się, koduję, programuję /Ewa Czerlińska/- projekt
  • Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym /Bożena Pławska, Anna Kondracka/- projekt

 • Grupa IV:
  • W świecie przedsiębiorczego przedszkolaka /Beata Bucewka/- projekt

   

 • Grupa V:
  •  Uczymy dzieci programować /Adrianna Kamińska/- projekt
  • Taniec i ruch to zdrowie, zdrowie to my /Adraianna Kamińska/- projekt
  • Poznawanie świata przez sztukę- rozwijanie aktywności twórczej w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta /Alicja Żółtko/- projekt