• Grupa I:
   • W świecie muzyki /Ewa Sobieraj/- projekt
   • Mały ornitolog /Bożena Pławska/- projekt
   • Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym /Bożena Pławska, Anna Kondracka/- projekt

   

  • Grupa II:
   • Taniec i ruch to zdrowie, zdrowie to my /Adraianna Kamińska/- projekt
   • Poznawanie świata przez sztukę- rozwijanie aktywności twórczej w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta /Alicja Żółtko/- projekt

   

  • Grupa III- ŚREDNIAKI
   • SOWA (samodzielność, odpowiedzialność, współpraca, (auto)refleksja) /Anna Petrańska/- innowacja
   • Wewnątrz i na zewnątrz /Anna Petrańska/- program własny
   • 23 wyprawy i inne spotkania z Żubrem Pompikiem /Anna Petrańska/- projekt edukacyjny
   • #20 minut dla matematyki- projekt ogólnopolski 
   • Pogłówkujmy- projekt ogólnopolski 

   

  • Grupa IV:
   • Bawię się, koduję, programuję /Ewa Czerlińska/- projekt
   • Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym /Bożena Pławska, Anna Kondracka/- projekt

   

  • Grupa V:
   • W świecie przedsiębiorczego przedszkolaka /Beata Bucewka/- projekt