Nauczyciele prowadzą warsztaty edukacyjne z dziećmi, odpowiadające ich potrzebom i możliwościom rozwojowym i edukacyjnym, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Grupa I- Warsztaty sensoryczne [co drugi tydzień- Anna Tumelis]
               
Grupa II- Warsztaty sensoryczne [co drugi tydzień- Anna Tumelis]
               
Grupa III- Zabawy z językiem angielskim [Adela Bulman- Nowicka]
               Grafomotoryka w zabawach ukryta [Karolina Radziusz]            

Grupa IV- Warsztaty ruchowe [Adrianna Kamińska]                    
               Trening kreatywności [Alicja Żółtko]
                 
Grupa V- Kodowanie [Ewa Czerlińska]
              Gdańsk w legendach [Bożena Pławska]