Nauczyciele prowadzą warsztaty edukacyjne z dziećmi, odpowiadające ich potrzebom i możliwościom rozwojowym i edukacyjnym, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Grupa I- Warsztaty sensoryczne [Anna Tumelis]
               Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa II- Angielski z Kicią Kocią [Adela Bulman- Nowicka]
                Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa III- W świecie muzyki [Ewa Sobieraj]
                 Warsztaty ruchowe [Adrianna Kamińska]
                 Przedsiębiorczość [Beata Bucewka]
                 Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa IV- Kodowanie [Ewa Czerlińska]
                 Trening kreatywności [Alicja Żółtko]
                 Zafreblowani [Anna Petrańska]
Grupa V- Gdańsk w legendach [Bożena Pławska]
                 Zajęcia grafomotoryczne [Karolina Radziusz]
                 Zafreblowani [Anna Petrańska]