W 2018roku rozpoczęliśmy przygodę z Pedagogiką Planu Daltońskiego. Szukałyśmy sposobów na pracę z dziećmi, aby osiągnęły taki poziom samodzielności, który będzie pozwalał im na podejmowanie decyzji oraz na kreatywne, odpowiedzialne działanie.

Plan Daltoński uczy samodzielności w działaniu, podejmowaniu inicjatyw i odpowiedzialności za własną pracę, a także rozwija umiejętność współpracy.

Głównymi filarami Planu Daltońskiego są:

Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca i refleksja.

Dlaczego Plan Daltońśki?

Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka, wdraża dzieci do polegania na sobie, rozwija samodzielność w myśleniu jak i działaniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Jakie elementy Planu Daltońskiego stosujemy w przedszkolu?

Wizualizujemy proces edukacyjny – wyposażamy sale w obrazki, które stanowią pewnego rodzaju instrukcje, które ułatwiają dzieciom samodzielne funkcjonowanie.

Plan dnia – dzieci wraz z nauczycielem za pomocą ilustracji ustalają przebieg dnia. Mają świadomość co się dzieje w przedszkolu i co je czeka.

Dni tygodnia – codziennie dzieci zaznaczają symbol odpowiedniego koloru, który odzwierciedla właściwy dzień tygodnia.

Obecność – każdego dnia dzieci zaznaczają w sali swoją obecność oraz odznaczają przy wyjściu do domu.

Pary – element stosowany w grupach starszych. Każdego tygodnia pary się zmieniają, co pozwala dzieciom na kontakt i lepsze poznanie się. Wizualizacja par w postaci zdjęć ułatwia zapamiętanie kto z kim został dobrany do pary.

Zegar – w salach przedszkolnych znajduje się zegar organizujący czas, który wyznacza odcinki czasowe – 5, 10, 15 i 30 minut. Każdemu z tych przedziałów czasowych przypisany jest określony kolor na tarczy zegara, co w sposób obrazowy, pozwala zrozumieć dzieciom długość upływającego czasu. Zadaniem „strażnika czasu” jest kontrolowanie czasu, który został zaplanowany na określone czynności.

Sygnalizator - wykorzystywany jest najczęściej podczas pracy samodzielnej dzieci. Pomaga w niewerbalnej komunikacji nauczyciela z dziećmi. Określone kolory mają różne znaczenie:

· Kolor czerwony oznacza pracę samodzielną,

· Kolor żółty to praca w parach, konsultacje z osobą z pary, pozostałymi dziećmi,

· Kolor zielony to czas na konsultacje z nauczycielem.

Koncepcja ta skupia się na dziecku, szanuje jego potrzeby oraz stawia na działanie.